28.01.2022 1845

ВИМОГИ / Наукова постерна доповідь

ВИМОГИ

 

Наукова постерна доповідь

(структура)

 

  • Назва (на 2-х мовах (українській та англійській), ПІБ авторів)
  • Цілі та завдання
  • Матеріали та методи
  • Результати
  • Висновки
  • Персональна інформація та конфлікт інтересів
  • Список літератури
  • Ключові слова

  Загальний план Електронний постер повинен бути логічним, структурованим та відповідати вимогам доказової медицини. Об’єм тексту Напишіть детальну інформацію в кожному розділі (не копіюйте ваші тези в постер). Мінімальна кількість слів 400 максимальна 1500. Слова в кожному розділі постеру рахуються.

Таблиці Можуть бути представлені у електронній постерній доповіді.

Відео Можуть бути представлені у електронній постерній доповіді (розміром не більше 10 мб).

Зображення Обов’язкова вимога електронної постерної доповіді – наявність зображень. На кожному зображенні повинна вказуватись приналежність до медичного закладу чи джерела звідки воно взяте. Максимальний розмір зображення 3мб.

Дозвіл на публікацію вже опублікованих матеріалів Автори, які бажають включити зображення, таблиці або текстові уривки, які вже були опубліковані в інших місцях, повинні отримати дозвіл від власників авторських прав та на вимогу надати докази того, що дозвіл було надано під час подання постеру.

Список літератури Точність посилань на джерела - відповідальність авторів. Посилання в тексті мають бути арабськими цифрами у квадратних дужках, наприклад :[2-5, 12]. Список посилань повинен містити лише джерела, що цитовані в тексті та опубліковані. Не рекомендується використовувати понад 20 джерел.

Скорочення та абревіатури Не поширені скорочення та абревіатури слід записати повністю при першій згадці в тексті. Радіаційні та лабораторні вимірювання слід проводити за допомогою Міжнародної системи одиниць (СІ).

Назви товарів та компаній Постер повинен мати нерекламний та некомерційний характер. Конкретних виробників слід згадувати лише, якщо вони відіграють центральну роль у дослідницькому питанні. Достатньо зазначити, наприклад, що зображення були отримані за допомогою "на 1,5 Т" або "за допомогою 16-зрізного КТ-сканера", не згадуючи виробника, якщо для цього немає певних вагомих причин.

Етичний стандарт постеру Для біомедичних досліджень, проведених на тваринах, слід дотримуватися настанов, викладених Національним інститутом охорони здоров'я. При експериментальних дослідженнях на людях повинна бути обов’язково вказана інформація про інформовану згоду.

Конфіденційність пацієнта У всіх випадках конфіденційність пацієнта повинна бути захищена. Ніяких імен, номерів лікарняних посвідчень чи будь-якої іншої інформації, яка дозволяє ідентифікувати пацієнта, не повинно з’являтися в ілюстраціях, зображеннях, відеороликах чи текстах. Також пам’ятайте, що у випадках рідкісних або специфічних захворювань пацієнтів потенційно можна ідентифікувати за описом клінічної ситуації , якщо згадується робоче місце авторів (наприклад, у розділі "Особиста інформація").

Назад