УВАГА! ПРИЙОМ ТЕЗ РОЗПОЧАТО!
23.03.2021 4119

УВАГА! ПРИЙОМ ТЕЗ РОЗПОЧАТО!

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ №1

про проведення 9-го Національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні - 2022», Київ, 23-25 березня 2022 року

Конгрес проходитиме в Mercure Congress Centre, 03057, м. Киев, вул. В. Гетьмана, 6

https://mercurekyiv.ua/ua/kongress-holl/pro-nas/zakhody

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі чергового Конгресу радіологів, який об’єднує професійні інтереси радіологів (рентгенологів, лікарів ультразвукової діагностики), фахівців з ядерної медицини та радіологічної онкології, лікарів інших фахів, медичних фізиків, рентгенлаборантів, лікарів-інтернів.

 

Наукова програма конгресу:

 1. Радіологія голови та шиї
 2. Нейрорадіологія
 3. Торакальна радіологія
 4. Кардіорадіологія
 5. Радіологія грудної залози
 6. Абдомінальна радіологія
 7. Урогенітальна радіологія
 8. Скелетно-м’язева радіологія
 9. Педіатрична радіологія
 10. Невідкладна радіологія
 11. Радіологія в ендокринології
 12. Рефреш-курс
 13. Ядерна медицина та радіаційна онкологія
 14. Секція для інтернів та резидентів
 15. Штучний інтелект в радіології. Медична фізика, біомедична інженерія та інформатика. Технології візуалізації, забезпечення якості та радіаційна безпека.
 16. Англомовна секція
 17. Секційні засідання для рентгенлаборантів та технологів МРТ.
 18. Інтервенційна радіологія
 19. Візуалізація в перинатології
 20. Контрастні речовини в радіологічній практиці.

Робота Конгресу проходитиме у вигляді пленарних і секційних засідань, сателітних симпозіумів (лекцій, усних і стендових доповідей), майстер-класів, інтерактивного обговорення  випадків, круглих столів тощо.

 

Робочі мови Конгресу: українська, російська, англійська.

 

Електронна реєстрація учасників Конгресу проводитиметься:  з 01 грудня 2021 р. до 06 березня 2022 р. на сайті www.aru-ua.org.ua:

рання реєстрація – до 05 лютого 2022р.;  пізня реєстрація – з 06 лютого 2022 р. до 06 березня 2022 р.

 

 

Увага! 7 березня 2022 р. електронну реєстрацію на сайті буде закрито!  

 

23-25 березня буде відновлено електронну реєстрацію через сайт  (будуть доступні опції «Реєстрація на Конгресі» та «Реєстрація на один день» ).

 

Реєстраційні внески (плюс 2,75% - переказ через LIQPAY):

 

Учасники

Рання реєстрація

Пізня реєстрація

Реєстрація на Конгресі

Реєстрація на один день

члени АРУ

650.0 грн

850.0 грн.

1050.0 грн.

550.0 грн.

інтерни, рентген-лаборанти

300.0 грн.

400.0 грн.

600.0 грн.

300.0 грн.

інші

950 грн.

1150.0 грн.

1350.0 грн.

750.0 грн.

 

Доповідачі (усні доповіді) від сплати реєстраційного внеску звільняються.  

 

Запрошуємо надсилати тези доповідей на e-mail: congressaru2022@gmail.com, які можуть бути включені у програму Конгресу. Матеріали Конгресу будуть опубліковані в окремому електронному збірнику «Матеріали Конгресу» і розміщені на сайті АРУ.

 

 Тези доповідей приймаються з 24 березня 2021р. до 01 жовтня 2021 року.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: текст тез доповідей має не перевищувати 2000 знаків, включаючи пробіли, тези не мають містити рисунків, таблиць та списку використаних літературних джерел. Форматування: редактор Microsoft Word 93-2010; шрифт Times New Roman 12, інтервал – одинарний. Заголовок друкують великими літерами; в наступному рядку – прізвища та ініціали автора/авторів (NB!ОБОВ’ЯЗКОВО ДОДАТКОВО ВКАЗАТИ НАЗВУ ДОПОВІДІ, ПРІЗВІЩА ТА ІНІЦІАЛИ АБО ІМЯ АВТОРА/АВТОРІВ ТА НАЗВУ ЗАКЛАДУ НА АНГЛІЙСКІЙ МОВІ ); в наступному рядку – повна назва закладу, місто, країна. Тези мають бути структуровані: вступ, мета, матеріал та методи,отримані результати досліджень та їх обговорення, висновки. Виправлення в тексті не дозволяються. Текст не повинен містити орфографічних та стилістичних помилок! Скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць вимірювання) можуть бути використані лише після згадування повного терміну. Наприкінці тез необхідно навести інформацію: ПІБ повністю, посада, спеціальність, науковий ступінь, вчене звання, контактний номер телефону автора, e-mail. Назва файлу має містити прізвище першого автора англійською мовою (наприклад: Petrov.doc). Якщо подається декілька тез одного автора, файли треба пронумерувати арабськими цифрами (Petrov 1.doc; Petrov2.doc).

 

УВАГА! Тези доповідей, що не відповідають зазначеним вище вимогам або подані невчасно, НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ ТА НЕ ПУБЛІКУВАТИМУТЬСЯ. Один автор може опублікувати лише одну роботу одноосібно або дві роботи у співавторстві. Матеріали повинні бути представлені українською мовою (для громадян України), російською або англійською (для іноземних громадян).

Інформацію щодо  радіологічної гри «Що? Де? Коли?» буде надано у наступних інформаційних повідомленнях.

Питання щодо участі в Конгресі прохання з приміткою «Питання Конгрес 2022» надсилати на адресу: congressaru2022@gmail.com. з приміткою «Питання Конгрес 2022». Телефон для довідок: (044) 284-03-21.  

Відповідальна особа оргкомітету: Козаренко Тетяна Маратівна e-mail: arukraine@ukr.net Моб. тел.: (067) 714-19-58. Тел. (044) 489-12-03 Кафедра радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика

Оргкомітет Конгресу

Назад