28.05.2023 2875

Інформаційне повідомлення №1

Інформаційне повідомлення №1

 

Перенесений 9 Національний Конгрес з міжнародною участю "Радіологія в Україні" відбудеться 19-21 жовтня 2023 з оновленою програмою!

 

Подані тези та доповіді, затверджені у програмі 2022 р. – все ще актуальні!

Попередня реєстрація учасників та внесені реєстраційні внески 2022 р. – збережені!

 

Конгрес проходитиме в Mercure Congress Centre,

03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6

https://mercurekyiv.ua/ua/kongress-holl/pro-nas/zakhody

 

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі чергового Конгресу радіологів, який об’єднує професійні інтереси радіологів (рентгенологів, лікарів ультразвукової діагностики), фахівців з ядерної медицини та радіологічної онкології, лікарів інших фахів, медичних фізиків, рентгенлаборантів, лікарів-інтернів.

 

Наукова програма конгресу:

 1. Військова радіологія
 2. Радіологія голови та шиї
 3. Нейрорадіологія
 4. Торакальна радіологія
 5. Кардіорадіологія
 6. Радіологія грудної залози
 7. Абдомінальна радіологія
 8. Урогенітальна радіологія
 9. Скелетно-м’язева радіологія
 10. Педіатрична радіологія
 11. Невідкладна радіологія
 12. Рефреш-курс
 13. Секція для інтернів та резидентів
 14. Новітні технології та штучний інтелект в радіології. Медична фізика. Гарантія якості та радіаційна безпека в радіології
 15. Онкорадіологія
 16. Контрастні речовини в радіологічній практиці
 17. Інтервенційна радіологія
 18. Візуалізація в перинатології
 19. Радіологія в стоматології
 20. Як підготувати та подати публікацію до наукових закордонних видань
 21. Курс для рентгенолаборантів та технологів.

Робота Конгресу проходитиме у вигляді пленарних і секційних засідань, сателітних симпозіумів (лекцій, усних і стендових доповідей), майстер-класів, інтерактивного обговорення випадків, круглих столів тощо.

 

Формат Конгресу: офлайн, онлайн.

Робочі мови Конгресу: українська, англійська.

 

Нагадуємо про необхідність оновити членство в АРУ на 2023 рік:

https://aru-ua.org.ua/uk/informacia/ak-stati-clenom-aru.html

В програму конгресу включена нова секція «Військова радіологія»,

запрошуємо надсилати тези доповідей по даній тематиці (клінічні спостереження, наукові дослідження, лекції тощо) на e-mail: congressaru2022@gmail.com , які можуть бути включені у програму Конгресу. Відкрито також додатковий прийом тез в секції скелетно-м’язевої радіології та радіології грудної залози.

 

Тези доповідей приймаються з 27 травня 2023р. до 15 серпня 2023 року.

 

Матеріали Конгресу будуть опубліковані в окремому електронному збірнику «Матеріали Конгресу» і розміщені на сайті АРУ.

 

Вимоги до оформлення тез доповідейтекст тез доповідей має не перевищувати 2000 знаків, включаючи пробіли, тези не мають містити рисунків, таблиць та списку використаних літературних джерел. Форматування: редактор Microsoft Word 93-2010; шрифт Times New Roman 12, інтервал – одинарний. Заголовок друкують великими літерами; в наступному рядку – прізвища та ініціали автора/авторів (NB! ОБОВ’ЯЗКОВО ДОДАТКОВО ВКАЗАТИ НАЗВУ ДОПОВІДІ, ПРІЗВІЩА ТА ІНІЦІАЛИ АБО ІМЯ АВТОРА/АВТОРІВ ТА НАЗВУ ЗАКЛАДУ НА АНГЛІЙСКІЙ МОВІ ); в наступному рядку – повна назва закладу, місто, країна. Тези мають бути структуровані: вступ, мета, матеріал та методи,отримані результати досліджень та їх обговорення, висновки. Виправлення в тексті не дозволяються. Текст не повинен містити орфографічних та стилістичних помилок! Скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць вимірювання) можуть бути використані лише після згадування повного терміну. Наприкінці тез необхідно навести інформацію: ПІБ повністю, посада, спеціальність, науковий ступінь, вчене звання, контактний номер телефону автора, e-mail. Назва файлу має містити прізвище першого автора англійською мовою (наприклад: Petrov.doc). Якщо подається декілька тез одного автора, файли треба пронумерувати арабськими цифрами (Petrov 1.doc; Petrov2.doc).

 

УВАГА! Тези доповідей, що не відповідають зазначеним вище вимогам або подані невчасно, НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ ТА НЕ ПУБЛІКУВАТИМУТЬСЯ. Один автор може опублікувати лише одну роботу одноосібно або дві роботи у співавторстві. Матеріали повинні бути представлені українською мовою (для громадян України) або англійською (для іноземних громадян).

 

Доповідачі (усні доповіді) від сплати реєстраційного внеску звільняються.  

 

Відповідальна особа оргкомітету: Козаренко Тетяна Маратівна 

e-mail: arukraine@ukr.net Моб. тел.: (067) 714-19-58. Тел. (044) 489-12-03

Кафедра радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика

 

Питання щодо участі в Конгресі прохання надсилати на адресу: congressaru2022@gmail.com з приміткою «Питання Конгрес 2023»

 

Оргкомітет Конгресу

 

 

 

Назад