ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

УВАГА! Якщо Ви не згодні з Договором публічної оферти, будь ласка, не використовуйте
сайт https:// aru-ua.org.ua.

Зауважте, що Договір публічної оферти може змінюватися без попередження. Зміни в
Договорі публічної оферти набирають чинності з моменту їх публікації на сайті https://
/aru-ua.org.ua.

Здійснення вами оплати є свідченням вашого безумовного акцепту договору публічної
оферти та погодження з правилами й умовами, визначеними власником сайту https:// aru-
ua.org.ua.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
Громадська організація “Асоціація радіологів України”, код ЄДРПОУ 20059892, юр.
адреса: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 (надалі – Асоціація), керуючись ст. 633.
Цивільного кодексу України, пропонують необмеженому колу осіб (надалі – Користувачі)
укласти Договір публічної оферти (надалі – Договір) з метою придбання квитків
(благодійних внесків) для участі в Конгресах, конференціях, семінарах, тренінгах,
майстер-класах тощо (надалі – Заходи) та за членство в Асоціації за допомогою сайту
https:// aru-ua.org.ua.
Користувач може діяти в межах Договору від свого імені та на свою користь та/або від
імені третьої сторони та на її користь, у такому випадку Користувач діє виключно в межах
повноважень наданих третьою стороною.
Квиток (у тому числі і електронний квиток або надісланний лист, встановленої форми, на
електрону пошту) – це документ, який дає право Користовачу на відвідування Заходу,
створений в автоматизованій системі, надсилається на електронну адресу, вказану при
замовленні або іншим чином видається Користувачу.
Номер рахунку є номером договору публічної оферти і номером договору наданих послуг.
Користувач обізнан із загальними вимогами укладання Договорів, додержання яких є
необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та
цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого правочину,
повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке
відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання
правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та
обов’язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про
нижчевикладене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За Договором Асоціація надає послуги з укладення договору послуг (шляхом
придбання квитків), оформлення квитків, попереднього придбання квитків, бронювання
місць, сервісне обслуговування Користувача (надалі – Послуги).

1.2. Кожне придбання Квитка окремо взятого Заходу, підпорядковується правилам та
умовам саме цього Заходу і є невід’ємною частиною Договору.
1.3. У випадку придбання декількох Квитків одним замовленням, правила і умови одного
чи іншого Заходу можуть відрізнятись.
1.4. Недотримання правил і умов Заходу може призвести до скасування замовлення і
відмову у доступі до Сайту та/або придбаних послуг, у тому числі і можливістю
скористатись Квитком, без повернення витрачених на його придання коштів.
1.5. Придбання Квитка Користувачем на пільгових умовах (безкоштовне відвідування
Заходу тощо), відповідно до законодавства України, здійснюється виключно за дозволом
Асоціації.
2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Користувач має право:
2.1.1. Отримати послуги за Договором;
2.1.2. Скористатися Квитком, у відповідності до обраної дати, часу та місця відвідування
Заходу;
2.1.3. Повернути Квиток, на умовах визначених Асоціацією;
2.1.4. Вимагати компенсації завданих збитків, що виникає з умов Договору, шляхом
направлення відповідного звернення на адресу Асоціації.
2.2. Користувач зобов’язаний:
2.2.1. Здійснити попередню оплату Квитка, у 100 % вартості вказаній на сайті;
2.2.2. Перевірити дату, час, місто та місце проведення Заходу;
2.2.3. Завчасно прибути до місця Заходу;
2.2.4. Повідомити Асоціацію про неможливість використання Квитка та відсутності на
заході з тієї чи іншої причини;
2.2.5. Ознайомитись з умовами повернення Квитка.
2.3. ЗАУВАЖТЕ, що Користувач зобов’язаний ознайомитись з правилами і умовами
обраного Заходу до придбання квитка, тим самим надає згоду виконувати і діяти
відповідно до правил та умов Асоціації.
2.4. Асоціація має право:
2.4.1. Укласти договір між Користувачем та Асоціацією, на умовах та в спосіб визначений
Асоціацією.
2.5. Асоціація зобов’язана:

2.5.1. Надіслати Користувачу Квиток відповідно до форми встановленої і прийнятої
Асоціацією;
2.5.2. Повідомити Користувача, про зміни в умовах надання послуг;
2.5.3. Повідомити Користувача, про зміну або скасування Заходу;
2.5.4. Прийняти звернення від Користувача;
2.5.5. Своєчасно повідомити Користувача про розгляд звернення.
2.6. ЗАУВАЖТЕ, Асоціація, надає відповіді на звернення, способом аналогічним до його
надходження. Надсилання відповіді третій стороні (у тому числі і за проханням
Користувача) здійснюватися не буде.
3. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ
3.1. Банківські послуги, пов’язані з переказом коштів в межах Договору, оплачуються
Стороною, яка їх здійснює.
4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА
4.1. У якості ідентифікатора Користувача використовується персональний
ідентифікаційний номер члена Асоціації або e-mail адреса та номер телефону, що
вказується при придбанні Квитка.
4.2. Зверненням з номера телефона/e-mail адреси, залишеної при придбанні Квитка,
дозволяє Асоціації ідентифікувати Користувача, як належну Сторону Договору з
відповідними правами та обов’язками, і дозволяє здійснювати дії по відношенню, як до
Договору загалом, так і до конкретно придбаного Квитка.
4.3. Звернення Користувача з іншого номера телефона та/або e-mail адреси, наданого при
придбанні Квитка, дає право Асоціації вимагати від Користувача додатково
ідентифікувати себе, як належну сторону Договору.
4.4. У випадку неможливості ідентифікувати Користувача, як сторону Договору,
Асоціація залишає за собою право відмовити у розгляді звернення.
4.5. Відповідальність за збереження та/або доступ до номера телефона та/або e-mail адреси
покладається на Користувача.
5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КВИТКА
5.1. Примусове повернення коштів за Квиток:
5.1.1. У випадку повідомлення Асоціації про скасування Заходу, з тієї чи іншої причини,
здійснюється повернення Коштів, отриманих в якості оплати Квитка, шляхом яким вони
надійшли у 100% розмірі вартості Квитка, або любим прийнятним способом для
Користувача, або пропонується придбати інший Квиток на інший Захід Асоціації.
5.2. ЗАУВАЖТЕ, вартість Квитка на різні Заходи може відрізнятись.

5.3. Добровільне повернення:
5.3.1. У разі оформлення повернення Квитка, за власної ініціативи Користувача за 5
(п’ять) днів до початку Заходу, Асоціація повертає кошти у 100% розмірі вартості Квитка,
шляхом яким вони надійшли;
5.3.2. У разі оформлення повернення Квитка, за власної ініціативи Користувача менш ніж
за 5 (п’ять) днів до початку Заходу, рішення щодо суми повернення, приймає виключно
Асоціація;
5.3.3. Умови повернення Квитка з різних Заходів можуть відрізнятися у відповідності до
внутрішніх правил;
5.4. Кошти або частина Коштів, при умові вирахування обов’язкових утримань, при
поверненні Квитка безпосередньо через Сайт, перераховуються на Користувача протягом
10 днів після замовлення та/або прийнятого Асоціацією рішення, щодо повернення
Користувачу коштів, шляхом аналогічним надходженню коштів, або любим прийнятним
для Користувача способом.
5.5. У випадку незгоди Користувача, з сумою, що повернута або підлягає поверненню,
рішення щодо суми такого повернення, приймає виключно Асоціація.
5.6. Процедура повернення квитка:
5.6.1. Користувач, подає запит на повернення виключно через особистий кабінет на Сайті,
детально описуючи ситуацію або надаючи супровідну інформацію (докази) при подачі
запиту на повернення через особистий кабінет.
5.6.2. Шляхи оформлення/подання запиту на повернення Квитка Користувачем:
Для повернення коштів необхідно надіслати повідомлення на електронну адресу Асоціації
arukraine@ukr.net , попередньо повідомивши про намір розірвати Договір за контактним
телефоном +38 067 5493628
5.7. ЗАУВАЖТЕ, у випадку коли користувач немає можливості скористатися одним з
варіантів звернення передбачених п.5, тим самим надати Асоціації можливість
ідентифікувати себе, як належного користувача, Асоціація залишає за собою право
відмовити в розгляді такого звернення в цілях безпеки наших Користувачів.
5.8. У випадку якщо звернення Користувача полягає не тільки в поверненні коштів за
замовлення, то це розцінюється, як претензія і подається Користувачем в офіційній формі
згідно закону України “Про звернення громадян”
6. КОМПЕНСАЦІЇ
6.1. Асоціація не компенсує вартість або частину вартості Квитка придбаного
Користувачем, який був придбанний на іншому веб-сайті або в інший спосіб.
7. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Для здійснення оформлення та придбання Квитка на Сайті необхідно надати певну
інформацію, а саме: Призвище, Ім’я та По батькові, діючу е-mail адресу, номер телефону,
місце роботи.
7.2. Також при придбанні Квитка необхідно вказати платіжну інформацію, пов’язану з
банківськими картками – тобто їх номери і терміни дії. Вводити дану інформацію
необхідно при кожній придбанні на захищеному сервісі обраної платіжної системи.
8. ГАРАНТІЇ СТОРІН
8.1. Здійснюючи придбання через Сайт Користувач підтверджує, свою дієздатність та дає
згоду на обробку своїх персональних даних.
8.2. Користувач погоджується сплатити всі визначені Асоціацією кошти у разі якщо
платіж не здійснено, повернуто або відхилено банком Користувача.
9. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
9.1. Користувач підтверджує згоду з тим, що несе особисту відповідальність за надану для
збереження конфіденційної інформації.
9.2. Асоціація не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані внаслідок
несанкціонованого використання конфіденційної інформації, залишеної Користувачем.
9.3. Вся особиста інформація, отримана Асоціацією в результаті здійснення замовлень
через Сайт зберігається згідно з правилами та положеннями про конфіденційність, які є
невід’ємною частиною Договору.
9.4. Асоціація зберігає за собою право змінювати правила Конфіденційності в будь-який
час, виключно в сторону покращення, з подальшим розширенням умов збереження
конфіденційної інформації.
10. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
10.1. Користувач надає згоду та підтверджує, що дані вказані ним при реєстрації та або
придбанні Квитка правдиві, і Користувач має право вказати їх при купівлі Квитка та
залишити для подальшої обробки та збереження, у тому числі, але не обмежуючись, для:
10.1.1. передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або
з метою його повного виконання;
10.1.2. додаткового інформування Користувача, про статус виконання послуг, зміни в його
умовах;
10.1.3. подальшої обробки замовлень Користувача;
10.1.4. отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо Заходів, освітніх програм і
знижок, що проводяться Асоціацією.
11. АВТОРСЬКІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА, ТОВАРНІ ЗНАКИ

11.1. Всі матеріали на Сайті включаючи, але не обмежуючись назвами, логотипами,
фотографіями, текстами, колонками, малюнками, кліпами і іншими елементами змісту
сайту (далі згадується, як «Зміст») захищені авторськими правами та правами
інтелектуальної власності. Зміст контролюється і належить Асоціації, а також третім
особам, які дали дозвіл на розміщення Змісту або забезпечили матеріалами у інший
спосіб. Зміст охороняється законами, включаючи міжнародні угоди та інші закони щодо
захисту інтелектуальних прав. Сайт зареєстрований, як спільна робота, згідно з чинними
законами з авторського права, координація, розташування і оновлення Змісту захищені
авторським правом.
11.2. Користувачу слід виходити з того, що весь Зміст Сайту захищено авторським
правом, якщо інше не обумовлено, і користувач не може використовувати Сайт у спосіб,
відмінний від зазначеного в Договорі та Правилах, або без отримання на те згоди
Асоціації.
11.3. Асоціація не дає гарантій і запевнень в тому, що використання Користувачем
матеріалів, представлених на Сайті не складе порушення прав третіх сторін. Всі товари,
послуги, програми та технології, опис яких наведено на Сайті можуть бути об’єктом інших
прав власності (включаючи, але не обмежуючись, авторські права, права на торговельні
знаки і патентні права).
11.4. Користувач визнає і погоджуєтеся, що не одержує жодних прав інтелектуальної
власності, коли користуєтеся, завантажує або роздруковує захищений авторськими
правами матеріал. Будь-яка спроба несанкціонованого порушення права Асоціації у
зв’язку із Змістом сайту, як і будь-яка спроба нашкодити системі безпеки сайту, або
використовувати Зміст сайту в цілях, не передбачених правовласником є порушенням
законодавства про авторські права, товарні знаки, нормативних актів про конфіденційну і
відкриту інформацію, а також інших правових норм і положень.
11.5. Будь-які програми та технології, які описуються в будь-якому документі,
розміщеному на цьому сайті, можуть служити предметом інших прав інтелектуальної
власності, що належать Асоціації.
11.6. Жоден елемент змісту Сайту не повинен розумітися, як надання ліцензії або права, в
порядку презумпції, позбавлення права, заперечення або інше, у тому числі, але не
обмежуючись, права на використання яких-небудь товарних знаків, показаних на Сайті,
без виданого в письмовій формі дозволу Асоціації або третьої сторони, яка є власником
зазначених товарних знаків. Неналежне використання будь-яких товарних знаків або
будь-якого іншого матеріалу, розміщеного на Сайті не допускається.
12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
12.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за
Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні і
доведені такими діями збитки.
12.2. Користувач особисто несе відповідальність за дотримання умов і правил Асоціації та
Договору і правил використання Сайту.
12.3. ЗАУВАЖТЕ, даний Договір регулює виключно умови придбання обраного
Користувачем Квитка, який в свою чергу є свідченням укладення договору на надання
послуг.

13. ПРЕТЕНЗІЇ І ПІДСУДНІСТЬ
13.1. Претензійний порядок розгляду звернень не є обов’язковим.
13.2. При порушення умов Договору однією із Сторін протилежна Сторона має право
звернутись до суду. Місце знаходження суду обирається у відповідності до чинного
законодавства України.
13.3. Спори з приводу Договору повинні вирішуватися в індивідуальному порядку
шляхом переговорів.
13.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно
до чинного законодавства України.
14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
14.1. Номер Договору відповідає номеру придбаного Користувачем Квитка.
14.2. Датою укладення Договору, є дата здійснення платежу за обраний Квиток. Квиток
вважається придбаним лише після надходження грошових коштів на рахунок Асоціацїї.
Оплата Послуг здійснюється Користувачем в українських гривнях у безготівковому
порядку за допомогою платіжної системи Liqpay https://www.liqpay.ua
14.3. У всьому іншому, що не передбачене цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
14.4. Договір є цілісним документом призначеним для користувача і має переважаючу
юридичну силу, в порівнянні з раніше укладеними письмовими або усними угодами між
сторонами.
15. ЛЕГІТИМНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
15.1. Основний канал комунікації між Асоціацією і Користувачем – повідомлення
електронними листами або публікації на сайті. Користувач погоджуєтеся з тим, що всі
повідомлення, новини та інші комунікації в електронній формі відповідають тим же
юридичним вимогам, що і у паперовому вигляді.

Comments are closed.